Skip Navigation Linksفهرست قیمت

چنانچه نیاز به فاکتور رسمی دارید قبل از هرگونه پرداختی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار "ESET Smart Security"

ESET Internet Security
تعداد رایانه اشتراک یکساله
(ریال)
 تمدید اشتراک یکساله(ریال) اشتراک دو ساله
(ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)
1 545,000 480,000 815,000 715,000
2 820,000 720,000 1,235,000 1,090,000
3 1,020,000 920,000 1550,000 1,380,000
4 1,305,000 1,160,000 1,960,000 1,700,000
5 1,565,000 1,360,000 2,380,000 2,125,000
6 1,875,000 1,630,000 2,855,000 2,550,000
7 2,190,000 1,900,000 3,330,000 2,975,000
8 2,500,000 2,180,000 3,810,000 3,400,000
9 2,815,000 2,450,000 4,280,000 3,825,000
10 3,130,000 2,720,000 4,760,000 4,250,000
11 3,290,000 2,880,000 4,930,000 4,300,000
12 3,590,000 3,140,000 5,385,000 4,390,000
13 3,890,000 3,400,000 5,830,000 5,085,000
14 4,190,000 3,670,000 6,280,000 5,475,000
15 4,490,000 3,930,000 6,730,000 5,865,000
16 4,790,000 4,190,000 7,180,000 6,260,000
17 5,085,000 4,450,000 7,630,000 6,650,000
18 5,385,000 4,710,000 8,080,000 7,040,000
19 5,685,000 4,970,000 8,530,000 7,430,000
20 5,985,000 5,240,000 8,975,000 7,820,000
21 6,280,000 5,500,000 9,425,000 8,210,000
22 6,580,000 5,760,000 9,870,000 8,600,000
23 6,880,000 6,020,000 10,320,000 8,990,000
24 7,180,000 6,280,000 10,770,000 9,385,000

نرم افزار "ESET NOD32 Antivirus"

ESET NOD32 antivirus
تعداد رایانه اشتراک یکساله
(ریال)
 تمدید اشتراک یکساله(ریال) اشتراک دو ساله
(ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)
1 410,000 360,000 610,000 545,000
2 625,000 545,000 950,000 850,000
3 775,000 715,000 1,180,000 1,020,000
4 980,000 885,000 1,470,000 1,290,000
5 1,155,000 1,020,000 1,770,000 1,530,000
6 1,390,000 1,225,000 2,120,000 1,840,000
7 1,620,000 1,430,000 2,475,000 2,140,000
8 1,850,000 1,630,000 2,830,000 2,450,000
9 2,080,000 1,840,000 3,180,000 2,750,000
10 2,310,000 2,040,000 3,535,000 3,060,000
11 2,450,000 2,130,000 3,680,000 3,220,000
12 2,680,000 2,330,000 4,020,000 3,510,000
13 2,900,000 2,520,000 4,350,000 3,800,000
14 3,120,000 2,720,000 4,680,000 4,100,000
15 3,350,000 2,910,000 5,020,000 4,390,000
16 3,560,000 3,100,000 5,35,000 4,680,000
17 3,790,000 3,300,000 5,690,000 4,970,000
18 4,020,000 3,490,000 6,030,000 5,260,000
19 4,240,000 3,680,000 6,360,000 5,550,000
20 4,460,000 3,880,000 6,690,000 5,850,000
21 4,680,000 4,070,000 7,030,000 6,140,000
22 4,900,000 4,260,000 7,360,000 6,430,000
23 5,130,000 4,460,000 7,700,000 6,730,000
24 5,350,000 4,650,000 8,030,000 7,020,000

نرم افزار "ESET Mobile Security"

ESET Mobile Security
تعداد رایانه اشتراک یکساله
(ریال)
 تمدید اشتراک یکساله(ریال) اشتراک دو ساله
(ریال)
 تمدید اشتراک دو ساله(ریال)
1 215,000 190,000 320,000 280,000
2 325,000 285,000 490,000 435,000
3 410,000 370,000 610,000 530,000
4 515,000 460,000 790,000 680,000
5 610,000 545,000 920,000 815,000
6 735,000 650,000 1,100,000 980,000
7 860,000 760,000 1,285,000 1,140,000
8 980,000 870,000 1,470,000 1,305,000
9 1,100,000 980,000 1,650,000 1,470,000
10 1,225,000 1,090,000 1,835,000 1,630,000
11 1,270,000 1,120,000 1,950,000 1,720,000
12 1,390,000 1,225,000 2,120,000 1,880,000
13 1,500,000 1,330,000 2,300,000 2,030,000
14 1,620,000 1,430,000 2,475,000 2,190,000
15 1,735,000 1,530,000 2,650,000 2,350,000
16 1,850,000 1,630,000 2,830,000 2,500,000
17 1,965,000 1,730,000 3,000,000 2,660,000
18 2,080,000 1,840,000 3,180,000 2,815,000
19 2,200,000 1,940,000 3,360,000 2,970,000
20 2,310,000 2,040,000 3,540,000 3,130,000
21 2,430,000 2,140,000 3,710,000 3,285,000
22 2,540,000 2,250,000 3,890,000 3,440,000
23 2,660,000 2,350,000 4,060,000 3,600,000
24 2,770,000 2,450,000 4,240,000 3,750,000

نرم افزار "ESET CyberSecurity"

ESET Cybersecurity for Mac
تعداد رایانه قیمت اشتراک یکساله (ریال)
1 750,000
2 1,140,000
3 1,400,000
4 1,770,000
 
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > خرید محصولات > فهرست قیمت